Regulamin promocji "-50% na wszystko"

1. Organizatorem promocji pod nazwą „-50% na wszystko” (,,Promocja”) jest VITO TEAM

S.C. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Somosierry 30A, kod 71-181, NIP 851-321-56-49

(,,Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.vitoshop.pl (,,Sklep

internetowy”).

3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy dowolnych produktów w regularnych i

obniżonych cenach detalicznych brutto oferowanych w Sklepie internetowym.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w

rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.

93 z późn. zm.), którzy w okresie trwania Promocji dokonają w Sklepie internetowym

jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) produktów, o których mowa w

punkcie 3 powyżej i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim

polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji uprawniony jest do dokonania zakupu maksymalnie trzech sztuk

jednego produktu.

6. Promocja obowiązuje w dniu 12 października 2019 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

7. Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie

internetowym.

8. Darmowa dostawa przysługuje, jeżeli wartość zakupów (po udzieleniu rabatu) wynosi co

najmniej 250 zł.

9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem

pkt. 4 powyżej.

10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.vitoshop.pl.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich

zgłoszenia na adres: kontakt@vitoshop.pl

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie

postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ( https://vitoshop.pl/strona/regulamin-

sklepu ).

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2019 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów
tekst